Nowa perspektywa finansowa – konsultacje w listopadzie
05 listopada 2020

Nowa perspektywa finansowa – konsultacje w listopadzie

3 listopada odbyło się zdalne posiedzenie zespołu ds. funduszy europejskich w Radzie Dialogu Społecznego z udziałem Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Piotra Patkowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Z informacji przekazanych przez minister Jarosińską-Jedynak wynika, że:

  • W tym tygodniu rozpoczęły się regularne spotkanie z Komisją Europejską dotyczące ustalenia zakresu Krajowego Planu Odbudowy – ustalona ma zostać lista reform w tym: konieczne do podjęcia działania legislacyjne oraz właściwe do nich komponenty inwestycyjne. Negocjacje dotyczą także kamieni milowych, czyli wskaźników, które Polska będzie musiała osiągnąć, by skutecznie rozliczyć środki z KPO.
  • 19.11.2020 r. rozpoczną się konsultacje społeczne Umowy partnerstwa na lata 2021-2027 oraz założeń Krajowego Planu Odbudowy – poza upublicznieniem tych dokumentów z możliwością zgłaszania do niehc uwag, MFiPR planuje m.in. szereg wydarzeń on-line, w czasie których możliwe będzie zapoznanie się w tymi dokumentami oraz dyskusja.
  • Planowane jest wznowienie prac grup roboczych dla poszczególnych celów tematycznych polityki spójności na lata 2021-2027 – obecnie grupy robocze mają się już koncentrować na poszczególnych programach operacyjnych.
  • Przygotowywana jest nowelizacja specustawy funduszowej (ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.) zapewniającej większą elastyczność dla beneficjentów oraz ułatwiającej przekazywanie dostępnych funduszy na działania minimalizujące negatywne skutki pandemii dla gospodarki (termin obowiązywania przepisów być może wydłużony nawet do 2023 r. – zależy to ustaleń z Komicją Europejską).
  • Planowane jest pilnie zwołanie posiedzenia grupy ds. efektywności POWER 2014-2020 (dyskusja nad problemami, które obecnie pojawiają się we wdrażaniu projektów finansowanych z Europejskiego Funduszy Społecznego).

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez minister M. Jarosińską-Jedynak <<pobierz>>

Konfederację Lewiatan w spotkaniu reprezentowała Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl

 

Konfederacja Lewiatan