Nowa strategia przemysłowa UE
10 marca 2020

Nowa strategia przemysłowa UE

Dokument skupia się na trzech priorytetach: utrzymaniu konkurencyjności przemysłu europejskiego na świecie i zapewnieniu równych warunków działania – w Europie i w ujęciu globalnym, zapewnieniu neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. i ukształtowaniu cyfrowej przyszłości Europy.

Komisja Europejska ogłosiła 10 marca br. nową Strategię Przemysłową UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Dokument kieruje swą uwagę na kluczową rolę przemysłu w przyszłym rozwoju i dobrobycie UE. Dokument skupia się na trzech priorytetach: utrzymaniu konkurencyjności przemysłu europejskiego na świecie i zapewnieniu równych warunków działania – w Europie i w ujęciu globalnym, zapewnieniu neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. i ukształtowaniu cyfrowej przyszłości Europy. W pakiecie inicjatyw w ramach agendy przemysłowej zaplanowano szereg działań, których celem jest wzmocnienie wszystkich podmiotów europejskiego przemysłu, w tym dużych i małych przedsiębiorstw, a także innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up, ośrodków badawczych.
Strategia wskazuje obszerny plan działań, który w bezpośredni sposób będzie dotyczył unijnego i polskiego przemysłu, w tym członków Konfederacji Lewiatan. Są to np. działania ukierunkowane na modernizację i dekarbonizację sektorów energochłonnych, wspieranie sektora zrównoważonej i inteligentnej mobilności, promowania efektywności energetycznej oraz zapewnienia wystarczających i stałych dostaw energii niskoemisyjnej po konkurencyjnych cenach, ale również tworzenia sojuszy na rzecz niskoemisyjnych gałęzi przemysłu oraz na rzecz czystego wodoru.

Dla członków KL ciekawe inicjatywy mogą być związane również z zielonymi zamówieniami publicznymi oraz tematem własności intelektualnej ukierunkowanej na zachowanie suwerenności technologicznej oraz wspieranie rozwoju strategicznej infrastruktury cyfrowej i kluczowych technologii prorozwojowych.

Przykładowo, strategia zakłada zwiększenie przemysłowej i strategicznej autonomii Europy poprzez zapewnienie dostaw surowców oraz produktów farmaceutycznych (w oparciu o nową unijną strategię farmaceutyczną), ale również przegląd unijnych reguł konkurencji odpowiadający na potrzeby zmieniającej się gospodarki w kierunku cyfrowym i zrównoważonym.

Temat przedmiotowego dokumentu jednak i jego konsekwencji dla działań członków KL będzie przedmiotem dyskusji podczas najbliższego posiedzenia Rady GOZ (Rada Gospodarki o Obiegu Zamkniętym) w Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan