Nowe obciążenia finansowe dla firm farmaceutycznych
22 kwietnia 2021

Nowe obciążenia finansowe dla firm farmaceutycznych

Regulacje zawarte w projekcie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych nie traktują równo wszystkich firm farmaceutycznych, zobowiązują je do wpłaty wysokiej kwoty na Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych zwiększając tym samym obciążenia finansowe – uważa Konfederacja Lewiatan.

Projekt ustawy, który jest w konsultacjach społecznych, zakłada m.in. powołanie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, który umożliwi pacjentom ubieganie się o odszkodowanie za niepożądane odczyny poszczepienne.

– Wspieramy wszelkie inicjatywy, które mają na celu zapewnienie ochrony przed chorobami zakaźnymi. Pozytywnie odnosimy się do powołania Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, który umożliwi pacjentom uzyskanie odszkodowania za uboczne skutki szczepień na Covid-19. Uważamy jednak, że nowe regulacje są krzywdzące dla firm na krajowym rynku farmaceutycznym – mówi Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Nie wiadomo dlaczego firmy farmaceutyczne, które dostarczają szczepionki na Covid-19 na podstawie porozumienia między Komisją Europejską i państwami członkowskimi, mają nie partycypować w kosztach Funduszu. Konfederacja Lewiatan proponuje, aby zwolnić wszystkich producentów szczepionek z obowiązku dokonywania wpłat na Fundusz albo zobligować do wpłat wszystkie, bez wyjątku firmy.

Pracodawcy krytykują nowe obciążenia finansowe nakładane na firmy farmaceutyczne. Wysokość wpłat na Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych ma wynosić 1,5% wartości umowy i będzie istotnym obciążeniem dla firm.

– Nakładanie dodatkowych obciążeń finansowych na producentów, zdaje się zupełnie przeczyć wszelkim inicjatywom podejmowanym przez rząd, których celem jest udzielenie wsparcia finansowego np. w ramach Krajowego Projektu Odbudowy. Jaki sens ma przyznawanie firmom dotacji przy jednoczesnym obciążaniu ich dodatkowymi kosztami, na które środki można wygospodarować z innych źródeł. Proponujemy obniżenie wysokości wpłat do 1% – dodaje Kacper Olejniczak.

Niepokoi również zbyt niska kwota środków, w wysokości 1,1 mln zł, wpłacanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Powinna ona odzwierciedlać realną liczbę możliwych zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Konfederacja Lewiatan