Nowe prawo komunikacji elektronicznej powinno wejść w życie później
02 września 2020

Nowe prawo komunikacji elektronicznej powinno wejść w życie później

• Przepisy zawarte w projekcie ustawy Prawo komunikacji elektronicznej powinny wejść w życie po 9 miesiącach od dnia publikacji ustawy. Dłuższe vacatio legis pozwoli firmom działającym w sektorze komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacyjnym, na dostosowanie się do nowych regulacji – uważa Konfederacja Lewiatan.
• Niepokój przedsiębiorców budzi możliwość ingerencji w umowy już zawarte z abonentami, wprowadzenie formy dokumentowej przy zawieraniu umów, a także nadmierna regulacja dotycząca usługi dodatkowego obciążania rachunku.

Konfederacja Lewiatan przygotowała opinie do projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisów ją wprowadzających. Nowe regulacje wdrażają w naszym kraju Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej.

 Przedsiębiorcy nie zdążą dostosować się do nowych przepisów do 21 grudnia br. Trudno robić to w oparciu o projekt ustawy. Tym bardziej, że zmiany mają dotyczyć obsługi klienta, zawierania umów i ofert. Przedsiębiorcy będą mogli realnie ocenić jakie zmiany muszą wprowadzić oraz zlecić rozpoczęcie prac wdrożeniowych dopiero jak przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ministerstwo powinno brać tę kwestię pod uwagę i nie zmuszać firm do rozpoczynania wielomilionowych projektów implementacyjnych wyłącznie w oparciu o projektowaną treść ustawy, która na kolejnych etapach prac legislacyjnych będzie ulegała zmianom – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan postuluje więc dłuższe vacatio legis obejmujące 9 miesięcy od dnia publikacji ustawy. Wdrożenie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej będzie największą regulacją od ponad 15 lat. Dłuższe vacatio legis pozwoli przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na dostosowanie się do nowych regulacji w sposób racjonalny i przewidywalny.

Pracodawców niepokoją również przepisy przewidujące ingerencję w trwające umowy pomiędzy przedsiębiorcami a klientami. Łamią one zasadę, że prawo nie działa wstecz. Zastosowanie przepisów Prawa komunikacji elektronicznej do umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy doprowadzi do naruszenia standardów i zasad wynikających z Konstytucji RP oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Taki przepis naruszy prawa nabyte przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ograniczy swobodę działalności gospodarczej.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan nie powinno dojść do automatycznego skracania do 24 miesięcy umów zawartych z klientami przed wejściem w życie zmian w Prawie komunikacji elektronicznej. Biorąc pod uwagę, że zmianie miałaby ulec treść umów i wzorców w postaci regulaminów i cenników (cenniki i regulaminy przestaną być stosowane), w praktyce będzie to niemożliwe do zrobienia. Mamy bowiem do czynienia z rynkiem masowym.

Zaproponowana przez Ministerstwo Cyfryzacji restrykcyjna i nadmierna regulacja dotycząca usługi dodatkowego obciążania rachunku doprowadzić może do zamknięcia prowadzenia usług tzw. direct billing. Jest to propozycja wykraczająca poza regulacje unijne, wobec czego jej przyjęcie spowoduje nieuzasadnione różnicowanie sytuacji przedsiębiorców polskich względem firm funkcjonujących w innych krajach UE. W ustawie powinna zostać przewidziana jedynie regulacja nakładająca obowiązek prawny co do możliwości zgłoszenia przez abonentów blokady usług dodatkowego obciążenia rachunku.

Konfederacja Lewiatan