Nowe władze Związku Polskiego Leasingu
08 czerwca 2022

Nowe władze Związku Polskiego Leasingu

Pod koniec maja br. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Polskiego Leasingu. Wybory do organów statutowych organizacji, sprawozdania z działalności, dyskusje dotyczące aktualnej sytuacji rynkowej i kierunków strategicznych zmian ZPL - to najważniejsze punkty agendy zebrania polskiej branży leasingowej.

Podczas Walnego Zebrania Związku Polskiego Leasingu odbyły się wybory do organów statutowych organizacji (Rady ZPL, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego). Kilka dni później Rada Związku Polskiego Leasingu wybrała Pawła Pacha, Prezesa Zarządu PKO Leasing, na stanowisko Przewodniczącego Rady ZPL.

Bardzo dziękuję wszystkim delegatom obecnym na Walnym Zebraniu ZPL za zaufanie, jakim nas, jako Radę Związku Polskiego Leasingu obdarzyliście. W tym miejscu chciałbym przywitać nowych członków Rady ZPL, organu, który liczy obecnie dziewięciu ekspertów, na co dzień pracujących w zarządach konkurujących ze sobą firm leasingowych. Tak liczna reprezentacja przedstawicieli spółek w Radzie ZPL, jest gwarantem pluralizmu i szerokiej reprezentacji, a także daje nam silny mandat do wyznaczania kierunków rozwoju rynku leasingu w Polsce. Związek Polskiego Leasingu, podobnie jak cała polska branża leasingowa, jest obecnie w fazie dynamicznej transformacji. Jako przewodniczący Rady ZPL, przez najbliższy rok, będę z dużą satysfakcją angażował się w rozwój sektora leasingowego w Polsce. Po roku – zgodnie ze zmienionym statutem ZPL – przekażę zaszczytną funkcję Przewodniczącego Rady ZPL kolejnemu jej członkowi– powiedział Paweł Pach, Przewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu.

Wiceprzewodniczącymi Rady ZPL, na mocy ostatnich wyborów, zostali:

 • Robert Antczak – Prezes Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów i Dyrektor Generalny Arval Polska,
 • Marcin Balicki – Prezes Zarządu Millennium Leasing,
 • Maciej Kijo – Członek Zarządu PEKAO Leasing,
 • Krzysztof Kowalewski – Wiceprezes Zarządu Santander Leasing Polska,
 • Rafał Piskorski – Dyrektor Generalny BNP Paribas Leasing Solutions w Polsce, Prezes Zarządu BNP Paribas Lease Group,
 • Cezary Raczyński – Prezes Zarządu mLeasing,
 • Adam Sar – Prezes Zarządu ING Lease (Polska),
 • Radosław Woźniak – Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Obecna Rada ZPL liczy dziewięciu członków i została wybrana na wspólną, trzy- letnią kadencję, która zakończy się w 2025r. Stanowisko Przewodniczącego Rady jest rotacyjne i przekazywane co roku. Dla przypomnienia, obok Rady organami statutowymi Związku Polskiego Leasingu są: Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński.

Prezesem Zarządu ZPL – pod koniec ubiegłego roku – został Tomasz Sudaj, ekspert związany z branżą finansową od blisko 20 lat. Prezes ZPL kieruje pracami związku i reprezentuje go na zewnątrz, natomiast Rada Związku sprawuje stały nadzór nad działalnością zarządu. Biogramy wszystkich członków Rady i Prezesa ZPL są dostępne na stronie internetowej polskiej organizacji leasingowej: http://leasing.org.pl/o_zwiazku/wladze

Uroczystym punktem programu Walnego Zebrania ZPL, było przyznanie Andrzejowi Sugajskiemu, Dyrektorowi Generalnemu, honorowego członkostwa ZPL, w dowód uznania za 16 lat pracy dla Związku Polskiego Leasingu. Tytuł przyznaje Rada Związku za szczególne zasługi na rzecz rozwoju leasingu w Polsce.

Podczas Walnego Zebrania ZPL  zostały przeprowadzone także wybory do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego ZPL. Wspólna kadencja członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rady ZPL trwa trzy lata. Eksperci wybrani do ww. organów statutowych ZPL pracują społecznie na rzecz rozwoju polskiej branży leasingowej.

Skład Komisji Rewizyjnej ZPL na lata 2022-2025:

 • Maciej Cymmerman (Acting Head of Legal, BNP Paribas Lease Group),
 • Mirosław Grzelak (Wiceprezes Zarządu PKO Leasing),
 • Jacek Rakowski (Dyrektor Departamentu Prawnego mLeasing),
 • Krzysztof Zgorzelski (Prezes Zarządu PEKAO Leasing),
 • Hubert Wojciechowski (Manager Zespołu Rachunkowości, Podatków i Skarbu w ING Lease Polska).

Skład Sądu Koleżeńskiego ZPL na lata 2022-2025:

 • Ewa Krystel (Manager Zespołu Prawnego w ING Lease Polska),
 • Tomasz Salamon (radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego w PKO Leasing),
 • Jerzy Strasz (radca prawny, Kierujący Wydziałem Obsługi Prawnej Millennium Leasing),
 • Paweł Szeipuk (Członek Zarządu, Dyrektor Działu Prawnego De Lage Landen Leasing Polska),
 • Mariusz Włodarczyk (dyrektor zarządzający Santander Leasing Polska).

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 31 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na  oraz na profilu organizacji na LinkedIn link

Dodatkowe informacje dla mediów:
Anna Polak, Związek Polskiego Leasingu,
e-mail: anna.polak@leasing.org.pl,
Tel.:  505 83 18 18