Nowy Główny Inspektor Farmaceutyczny powinien spełniać najwyższe standardy
08 lutego 2021

Nowy Główny Inspektor Farmaceutyczny powinien spełniać najwyższe standardy

Wierzymy, że jest możliwe wybranie osoby na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego, która będzie stała ponad istniejącymi podziałami na rynku aptecznym – na straży prawa i dobra polskiego pacjenta i z poszanowaniem dla przedsiębiorców uczciwie prowadzących placówki apteczne, które obecnie, w dobie pandemii, pełnią niebagatelną funkcję społeczną – napisali w liście otwartym do premiera i ministra zdrowia BCC, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Jako organizacje pracodawców, jesteśmy głęboko zainteresowani trwającym postępowaniem konkursowym na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Jest to urząd, który ma ogromny wpływ na funkcjonowanie rynku farmaceutycznego w kraju. Niezwykle ważne jest, żeby osoba, która go piastuje spełniała najwyższe standardy – czytamy w liście.

W ostatnich latach z niepokojem obserwowaliśmy swobodny przepływ osób pomiędzy organami inspekcji farmaceutycznej a organami samorządu aptekarskiego. Taka sytuacja generuje konflikt interesów i ryzyko stronniczości, a w skrajnych przypadkach prowadzi do zamykania aptek (m.in. wskutek stosowania przepisów ustawy „Apteka dla Aptekarza” do zezwoleń na prowadzenie apteki wydanych przed wejściem w życie tej ustawy).

Organy inspekcji coraz częściej cofały zezwolenia działającym aptekom stosując błędną wykładnię przepisów, i to pomimo ich jednoznacznego brzmienia i licznych interpretacji, w tym wykładni prezentowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Wybór na ten urząd osoby wywodzącej się bezpośrednio ze środowisk bezpośrednio zainteresowanych określonymi rozstrzygnięciami w zakresie kształtu rynku aptek jest gwarancją kontynuacji linii zapoczątkowanej przez organy Inspekcji Farmaceutycznej w ostatnich latach, co w konsekwencji doprowadzi do dalszej zapaści na rynku aptecznym w Polsce, a w przyszłości narazić może skarb państwa na konieczność wypłaty wysokich odszkodowań na rzecz wywłaszczonych przedsiębiorców.

Inspekcja farmaceutyczna jako główny organ nadzoru powinna się tymczasem cechować bezstronnością i szacunkiem dla przepisów prawa, w tym takich aktów jako ustawa – Prawo przedsiębiorców (stanowiąca trzon tzw. Konstytucji Biznesu). Wierzymy, że jest możliwe wybranie osoby na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego, która będzie stała ponad istniejącymi podziałami na rynku aptecznym – na straży prawa i dobra polskiego pacjenta i z poszanowaniem dla przedsiębiorców uczciwie prowadzących placówki apteczne, które obecnie, w dobie pandemii, pełnią niebagatelną funkcję społeczną. W imieniu przedsiębiorców i pracodawców apelujemy o dokonanie takiego wyboru.

List otwarty pracodawców pobierz tutaj

Konfederacja Lewiatan