Nowy Polski Ład. 8 rekomendacji dotyczących rynku pracy
09 lutego 2021

Nowy Polski Ład. 8 rekomendacji dotyczących rynku pracy

• Na lata po pandemii i kryzysie rząd szykuje Nowy Polski Ład, czyli plan działań i reform w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.
• Konfederacja Lewiatan zgłasza 8 rozwiązań dotyczących rynku pracy, które powinny się w nim znaleźć. Proponuje m.in. doprecyzowanie zasad stosowania pracy zdalnej, powiązanie zasiłku dla bezrobotnych z wysokością utraconego wynagrodzenia czy zwiększenie dostępności środków na wsparcie podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników.

Przedsiębiorstwa w okresie kryzysu i wychodzenia z niego, aby utrzymać zatrudnienie a nawet je zwiększać, muszą mieć narzędzia do elastycznego reagowania na zmieniające się potrzeby dotyczące przyjmowania nowych pracowników. Obecny kształt regulacji stanowi miks przestarzałych przepisów nie uwzględniających, np. możliwości pracy przez Internet oraz zaostrzania regulacji w kierunku zapewnienia stabilności zatrudnienia, które przyjmowano w okresie dobrej koniunktury gospodarczej i niskiego bezrobocia. Dlatego obecnie firmom bardzo trudno jest dostosować się do zmiany sytuacji gospodarczej wywołanej koronakryzysem.

– Proponujemy przyjęcie pakietu zmian, które ograniczyłby ryzyko zwolnień i pozwoliły firmom utrzymać, a nawet zwiększyć zatrudnienie, dzięki lepszym możliwościom zarządzania zasobami pracy w firmie i dostosowaniu ich wykorzystania do bieżących potrzeb – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Propozycje Konfederacji Lewiatan:
1. doprecyzowanie zasad stosowania pracy zdalnej
2. zwiększenie możliwości załatwiania spraw pracowniczych drogą elektroniczną. Kontakt pracodawca-pracownik w zakresie realizacji umowy o pracę (np. rozliczanie czasu pracy, oświadczeń, zaświadczeń pracowników dla potrzeb ZUS),
3. zwiększenie dostępności środków na wsparcie podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników,
4. wydłużenie dopuszczalnego okresu trwania zatrudnienia na czas określony oraz zwiększenie dopuszczalnej liczby zawieranych umów na czas określony z jednym pracodawcą do końca 2021 roku,
5. zapewnienie stabilności zatrudnienia pracowników tymczasowych przez przejściowe wydłużenie możliwości zatrudnienia pracownika tymczasowego przez jednego pracodawcę użytkownika do 30 miesięcy w ciągu 36 miesięcy (obecnie jest to maksymalnie 18),
6. wprowadzenie kont czasu pracy/wynagrodzeń – umożliwienie rozliczania czasu pracy w 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym,
7. wsparcie mobilności osób zwalnianych poprzez rozszerzenie grupy beneficjentów bonu na zasiedlenie na wszystkie osoby pozostające bez pracy oraz powiązanie wysokości wsparcia z liczbą osób w gospodarstwie domowym,
8. powiązanie zasiłku dla bezrobotnych z wysokością utraconego wynagrodzenia

Konfederacja Lewiatan