Nowy prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
01 października 2020

Nowy prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Od 1 października br. Jeremiego Mordasewicza na stanowisku prezesa Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa zastąpi Szymon Firląg.

Zdaniem nowego prezesa „Związek potrzebuje zwiększenia aktywności i dynamiki działania, aby skutecznie realizować cele statutowe. Konieczne jest zacieśnienie współpracy z nadzorem budowlanym, administracją publiczną i jednostkami naukowo-badawczymi. Związek musi aktywnie włączyć się w proces tworzenia prawa i polityk dotyczących producentów materiałów budowlanych. Nie tylko opiniować propozycje nowych aktów prawnych, ale i występować z własnymi propozycjami. Forum Związku powinno być miejscem debaty dotyczącej przyszłości branży producentów materiałów budowlanych w kontekście wyzwań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.”

Dr inż. Szymon Firląg jest związany z Wydziałem Inżynierii Lądowej, Politechniki Warszawskiej. Prowadził badania w Passivhaus Institut w Niemczech, gdzie miał okazję przebywać, jako stypendysta Fundacji Nowickiego oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Był zaangażowany w proces projektowania, budowy i certyfikacji pierwszych budynków pasywnych i energooszczędnych w Polsce. Dzięki stypendium Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej pracował w Lawrence Berkeley National Laboratory w USA.

Współpracował z Buildings Performance Institute Europe z Belgii, Research Executive Agency Komisji Europejskiej, Narodową Agencją Poszanowania Energii, Krajową Agencją Poszanowania Energii i Fundacją Poszanowania Energii, gdzie zajmował się projektami związanymi z efektywnością energetyczną budynków. Jest autorem licznych artykułów i książek oraz brał udział w kampaniach promujących budownictwo energooszczędne w Polsce.

Konfederacja Lewiatan