Nowy zarząd Związku Polskiego Leasingu na trudne czasy
04 kwietnia 2020

Nowy zarząd Związku Polskiego Leasingu na trudne czasy

• Walne Zgromadzenie Związku Polskiego Leasingu, członka Konfederacji Lewiatan, wybrało nowy zarząd. Po raz pierwszy, w 26-letniej historii organizacji leasingowej, zebranie zostało przeprowadzone w wirtualnej rzeczywistości.
• Wybory do Komitetu Wykonawczego ZPL, który kieruje bieżącą działalnością organizacji, dyskusje nad nową strategią i bieżącą sytuacją rynkową – to najważniejsze punkty agendy tegorocznego zebrania branży leasingowej.

 

 

Pomimo nadzwyczajnych okoliczności, wszystkie zaplanowane w porządku obrad punkty, zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Podczas zebrania, członkowie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej potwierdzili jego ważność i zdolność do podejmowania uchwał (zarówno tajnych jak i jawnych). Zadaniem komisji było także czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów do organów statutowych Związku.

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających, do Komitetu Wykonawczego ZPL dołączyli: Szymon Kamiński, prezes PEKAO Leasing oraz Cezary Raczyński, prezes mLeasing. W Komitecie Wykonawczym ZPL, obok nowo wybranych, zasiadają: Paweł Pach, prezes PKO Leasing, Radosław Woźniak, prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego, Ewa Łuniewska, prezes ING Lease Polska, Marcin Balicki, prezes Millennium Leasing, Artur Nowicki, Członek Rady Nadzorczej Grupy DBK oraz Rafał Merk, członek zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, organizacji skoncentrowanej na wynajmie pojazdów. W najbliższym czasie członkowie Komitetu Wykonawczego ZPL, spośród swojego grona, wyłonią przewodniczącego. Do zadań zarządu będzie należało opracowanie nowej strategii ZPL, która uwzględni szczególną sytuację rynkową, związaną z ogólnoeuropejskim kryzysem gospodarczym.

Podczas Walnego Zebrania zostały przeprowadzone także wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego ZPL. Do Komisji Rewizyjnej dołączył Jarosław Brzuzy (PKO Leasing), a Maciej Cymmerman z BNP Paribas Lease Group, został wybrany na kolejną 2-letnią kadencję. W składzie trzyosobowej komisji pracuje też Jacek Rakowski (mLeasing).

Innym organem statutowym ZPL jest Sąd Koleżeński, w którym przez kolejne dwa lata, będą zasiadać wybrani po raz kolejny: Jerzy Strasz (Millennium Leasing) oraz Mariusz Włodarczyk (Santander Leasing). Swoją misję w sądzie będzie kontynuować Tomasz Salamon z PKO Leasing.

Podczas zebrania została podsumowana dotychczasowa strategia ZPL, przyjęta na lata 2018-2020. Istotnym punktem obrad było pożegnanie dwóch zasłużonych członków KW ZPL: Andrzeja Krzemińskiego, dotychczasowego Przewodniczącego KW ZPL, oraz Mieczysława Woźniaka, reprezentującego polską branżę leasingową w zarządzie Leaseurope, międzynarodowej federacji leasingowej. Obecny zarząd ZPL liczy na głos doradczy Andrzeja Krzemińskiego oraz Mieczysława Woźniaka. Obaj prezesi przez wiele lat z sukcesami pracowali na rzecz rozwoju rynku leasingu w Polsce i doprowadzili do istotnego pogłębienia współpracy na poziomie europejskim.

Biogramy nowo wybranych członków Komitetu Wykonawczego ZPL

Szymon Kamiński, posiada doświadczenie w zarządzaniu biznesem w finansach, doradztwie oraz przemyśle, w Polsce i zagranicą. Od lutego 2020 w grupie Pekao, jako prezes zarządu Pekao Leasing. W latach 2011-2019 w Grupie Santander (ex. BZWBK), jako prezes zarządu Santander Leasing SA oraz innych spółek zależnych Grupy Santander. Wcześniej związany z Grupą Credit Agricole 2008-2010, a wcześniej Grupą Det Norske Veritas 1998-2008, gdzie w latach 2006-2008 zarządzał projektami ratingowymi w Europie, na Dalekim Wschodzie i Ameryce Południowej; w latach 2003-2005 zarządzał biznesem w Hiszpanii i Portugalii jako Country Head Industry, a w latach 1998-2003 jako Country Head Industry w Polsce. W okresie 1996-1998 był jednym z dyrektorów zarządzających restrukturyzacją post-akwizycyjną w polskiej części szwedzkiej Grupy Trebruk (obecnie Arctic Paper S.A.).
Włada językiem angielskim i hiszpańskim.

Cezary Raczyński, jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Ukończył również studia MBA na National Louis University oraz program menedżerski IESE Business School w Barcelonie. Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w HypoVereinsbank Polska. Następnie w latach 2000-2007 pracował w bankowości korporacyjnej kolejno Banku BPH oraz Pekao SA jako Dyrektor ds. Rozwoju Systemów Zarządzania Sprzedażą. Od września 2008 jest związany z mBankiem SA (dawnej BRE Bank SA), gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Controllingu i Analiz Bankowości Korporacyjnej. W latach 2011-13 zasiadał w radzie nadzorczej mLeasingu. Jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej mFaktoringu oraz przewodniczącym rady nadzorczej Leaselink. Karierę w mLeasingu rozpoczął w lipcu 2013 roku jako Wiceprezes zarządu mLeasing, od marca 2017 jest Prezesem zarządu mLeasing.

Biogramy wszystkich członków KW ZPL udostępnia strona www.leasing.org.pl

 

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 29 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na http://www.leasing.org.pl oraz na profilu organizacji na LinkedIn link

Dodatkowe informacje dla mediów:
Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
Tel. 505 83 18 18
anna.polak@leasing.org.pl

Konfederacja Lewiatan