O czym myśli Europa?
18 marca 2020

O czym myśli Europa?

Kryzys kryzysem, ale prace koncepcyjne, regulacyjne, strategiczne w Brukseli trwają, choć z pewnością w zwolnionym tempie. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zawiesił swoje spotkania i pracuje zdalnie do 27 marca. Jeśli granice będą zamknięte, a na to wygląda, spotka się pewnie nie wcześniej niż w maju. Niemniej warto przyjrzeć się liście nowych prac Komitetu, które, jak zawsze, wynikają albo ze zlecenia Komisji Europejskiej, albo Prezydencji, albo inicjatywy Komitetu.

Część nowych prac, podjętych w lutym lub marcu, jest związana z unijnymi strategiami. Komitet będzie pracował nad opiniami dotyczącymi strategii przemysłowej, strategii dla MSP, strategii równości płci, czy strategii bioróżnorodności do 2030. Do tego zestawu warto dodać też opinię dotyczącą przemysłowego wymiaru bezpieczeństwa Unii. To jest akurat projekt z inicjatywy własnej, ale może okazać się fundamentalnie ważny, bowiem pandemia każe spojrzeć nieco krytyczniej na skutki globalizacji i problem koniecznej samowystarczalności kontynentu. Tu może się zmieścić również kwestia bezpieczeństwa lekowego Europy, które można zapewnić przywracając w UE produkcję substancji czynnych leków generycznych, dziś w przeważającej mierze importowanych z Chin (europejscy producenci leków oryginalnych sami produkują takie substancje, gdyż próby robienia tego gdzie indziej, kończyły się kradzieżą innowacyjnego patentu). To wymagałoby zgody na nieco wyższe ceny leków, gdyż koszty produkcji w Europie są także wyższe. Z pewnością wymiar strategiczny będzie miał Europejski Pakt Klimatyczny.

Część opinii ma w tytułach przymiotnik „nowy”: nowy plan działań związanych z GOZ, cele zrównoważonego rozwoju w nowych modelach biznesowych, nowe rozwiązania dla zrównoważonej produkcji surowców. Inne, choć bez tego przymiotnika, kreślą pewną przyszłość albo staną się bazą do takiej prognozy: biała księga w sprawie sztucznej inteligencji, inkluzywna i zrównoważona Unia Bankowa, plan wzmocnienia jednolitego rynku czy w kierunku zrównoważonej konsumpcji.

Komitet pracuje też lub będzie pracował nad konkretnymi propozycjami jak: opodatkowanie gospodarki współdzielenia czy mechanizmy podatkowe na rzecz redukcji emisji CO2. Spośród wielu innych, istotne są opinie wprost odnoszące się do europejskich wartości: ochrona wolności mediów i ich różnorodności, praworządność i jej wpływ na wzrost gospodarczy czy godziwa płaca minimalna w Europie. Na koniec projekt opinii prognostycznej o bardzo stanowczym tytule: nie będzie zielonego ładu bez ładu społecznego.

Więcej: www.eesc.europa.eu

Konfederacja Lewiatan

Lech Pilawski, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, lpilawski@konfederacjalewiatan.pl