O przepisach dotyczących sygnalistów trzeba jeszcze rozmawiać
19 listopada 2021

O przepisach dotyczących sygnalistów trzeba jeszcze rozmawiać

• Ważne jest odpowiednie opracowanie i wprowadzenie w życie projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, ponieważ na długi czas może zadecydować o społecznym postrzeganiu instytucji sygnalisty.
• Złożoność projektu powoduje, iż wiele kwestii wymaga jeszcze dopracowania bądź wyjaśnienia zawartych w nim rozwiązań, ponieważ przyjęcie ich w zaproponowanym brzmieniu może prowadzić do nieproporcjonalnych utrudnień oraz skutków odmiennych od zamierzonych.
• Wątpliwości wzbudzają krótkie vacatio legis, przepisy dotyczące sankcji, procedura zgłoszeń, ochrona sygnalistów, czy doprecyzowanie konsekwencji zgłoszeń – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Firmy nie są pewne czy rejestr zgłoszeń wewnętrznych powinien uwzględniać wszystkie zgłoszenia trafiające do przedsiębiorcy, czy też należy w nim umieszczać jedynie zgłoszenia, które przeszły pierwszy etap weryfikacji i dotyczą faktycznie naruszenia prawa? Kontrowersje wzbudza kwestia od kiedy uznajemy osobę zgłaszającą nieprawidłowości za sygnalistę objętego szczególną ochroną – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Najważniejsze kwestie, o których trzeba rozmawiać, według Konfederacji Lewiatan:
– vacatio legis – postulujemy wydłużenie tego okresu do 6 miesięcy, co umożliwi poprawne opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych w firmach.

– regulacje dotyczące sankcji – zaproponowany w projekcie rodzaj i zakres zastosowania kar jest niewłaściwy i nieproporcjonalny.

– doprecyzowanie definicji i pojęć używanych w ustawie, m.in. „osoba powiązana ze zgłaszającym” czy „niezależny organizacyjnie podmiot”.

– wewnętrzna procedura zgłoszeń oraz ochrona sygnalistów,

– brak w projekcie zasad funkcjonowania grup kapitałowych. Nie przewidziano wspólnego działania w obszarze obsługi zgłoszeń, co jest nieuzasadnione.

– istotne wydaje się wprowadzenie przepisów kolizyjnych między przyszłą ustawą a rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach,

– doprecyzowanie konsekwencji zgłoszeń uwzględnionych przez pracodawcę w regulaminie, w szczególności ważna jest kwestia ochrony przed działaniami odwetowymi na zasadach przewidzianych w ustawie.

Konfederacja Lewiatan