Obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne – uwagi Lewiatana
24 sierpnia 2022

Obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych (numer wykazu RCL: MZ 107). Uwagi przekazano Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

KL/321/159/KO/2022

Pobierz