Obrona i integracja Ukrainy w UE wśród tematów CoPres
24 listopada 2023

Obrona i integracja Ukrainy w UE wśród tematów CoPres

Fot. CoPres, Tryptique

Podczas Konferencji Prezydentów BusinessEurope (CoPres) w Brukseli, kilka tygodni przed rozpoczęciem prezydencji belgijskiej, federacje członkowskie podkreśliły potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w jej drodze do członkostwa w UE.

Ważna kwestią spotkania była też konieczność wzmacniania unijnej gospodarki, która jest niezbędna dla budowy dobrobytu i bezpieczeństwa w coraz bardziej niestabilnym świecie.

Spotkanie z królem Belgów Filipem I Koburgiem

Szefowie europejskich organizacji pracodawców spotkali się z królem Belgów Filipem I Koburgiem.

W przemówieniu, które wygłosił, Maciej Witucki prezydent Konfederacji Lewiatan wyraźnie zaznaczył, że ważne jest obecnie zapewnienie wsparcia Ukrainie w jej wysiłkach wojennych, przy jednoczesnej pomocy ludności cywilnej.

– Obrona i integracja Ukrainy w ramach instytucji europejskich i transatlantyckich jest nie tylko obowiązkiem moralnym, ale jest także zgodna z naszymi najważniejszymi interesami gospodarczymi i społecznymi – mówił. Jak dodał, integracja Ukrainy z UE nie będzie zadaniem łatwym, ale potrzebujemy Ukrainy w Unii Europejskiej, ale silnej i odpornej Ukrainy – politycznie i gospodarczo. Jednak w procesie integracji Ukrainy konieczne jest wzmocnienie integracji całej Unii.

Podpisanie Deklaracji Brukselskiej

Prezydent Lewiatana podpisał, razem z innymi szefami europejskich organizacji pracodawców, Deklarację Brukselską. W dokumencie wskazano, że w pierwszej połowie 2024 r., konieczne jest podjęcie trzech kluczowych działań:

  1. Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych na dobrze zintegrowanym jednolitym rynku europejskim
  2. Znalezienie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a wsparciem gospodarki europejskiej
  3. Powiązanie Zielonego Ładu z odnowioną strategią przemysłową

Organizacje pracodawców zaapelowały także do unijnych instytucji o podjęcie działań, które ułatwią prowadzenie biznesu w Europie i utorują drogę do przyjęcia programu na lata 2024-2029, wspierającego wzrost gospodarczy UE.

Deklaracja brukselska to apel do unijnych instytucji o wspieranie konkurencyjności firm europejskich i pogłębianie jednolitego rynku. Prezydencja belgijska rozpoczyna się w styczniu 2024 roku.

CoPres w Brukseli trwał od 23 do 24 listopada 2023.