Ocena wniosków w postępowaniu rozstrzygającym – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury
10 czerwca 2022

Ocena wniosków w postępowaniu rozstrzygającym – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne nowej wersji projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym (projekt z dnia 19 maja br.), przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/222/106/AB/2022

Pobierz