Ochrona ludności i stan klęski żywiołowej – uwagi Lewiatana
14 września 2022

Ochrona ludności i stan klęski żywiołowej – uwagi Lewiatana

W związku z trwającymi konsultacjami publicznymi projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej (nr z wykazu RCL UD432) Konfederacja Lewiatan przekazuje swoje uwagi.

KL/346/172/KO/2022

Pobierz