Ochrona przedsiębiorców przed skutkami pandemii koronawirusa – stanowisko Konfederacji Lewiatan
12 marca 2020

Ochrona przedsiębiorców przed skutkami pandemii koronawirusa – stanowisko Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan bardzo pozytywnie ocenia senacką inicjatywę mającą na celu wdrożenie instrumentów wspierających krajowych przedsiębiorców. To oni, wraz z pracownikami, będą odgrywali istotną rolę w działaniach zapobiegających COVID-19. To oni też już ponoszą wymierne skutki gospodarcze rozszerzania się obszaru oddziaływania nowego wirusa. Przedstawiamy wstępne uwagi do projektu ustawy.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz stanowisko
KL/97/51/RL/2020