Oczyszczanie ścieków komunalnych – uwagi firm członkowskich Lewiatana
02 lutego 2023

Oczyszczanie ścieków komunalnych – uwagi firm członkowskich Lewiatana

W związku z zaproszeniem do przesyłania uwag i zadawania pytań w obliczu zbliżającej się na forum unijnym dyskusji nt. poszczególnych zapisów projektowanej nowelizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi firm członkowskich.

KL/53/17/MC/2023

Pobierz