Oczyszczanie ścieków komunalnych – uwagi firm członkowskich Lewiatana
25 stycznia 2023

Oczyszczanie ścieków komunalnych – uwagi firm członkowskich Lewiatana

 

W ramach konsultacji propozycji nowelizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi firm członkowskich.

KL/37/14/MC/2023