Odnawialne źródła energii – stanowisko Lewiatana
25 lipca 2023

Odnawialne źródła energii – stanowisko Lewiatana

Zapewnienie odpowiednich ram prawnych i stworzenie korzystnego środowiska inwestycyjnego dla sektora OZE wymaga dalszych prac i zaangażowania. Konfederacja Lewiatan przesyła stanowisko do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 3279 i 3372, druk senacki nr 1032).

KL/297/130/PG/2023

Pobierz