Odroczenie terminu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur – uwagi Lewiatana
24 stycznia 2024

Odroczenie terminu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19 stycznia br. w sprawie odroczenia terminu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur, przekazuję pytania firm członkowskich Konfederacji Lewiatan z uprzejmą prośbą o ich analizę i uwzględnienie przy opracowywaniu dodatkowych wyjaśnień i komunikatów.

KL/47/13/ASW/2024

Pobierz