Ogólne bezpieczeństwo produktów – uwagi Lewiatana
01 grudnia 2022

Ogólne bezpieczeństwo produktów – uwagi Lewiatana

W związku z pracami związanymi z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 oraz uchylającego dyrektywę Rady 87/357/EWG i dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/486/244/ET/2022

Pobierz