Ograniczenie biurokracji i barier prawnych – uwagi Lewiatana
26 lipca 2023

Ograniczenie biurokracji i barier prawnych – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 lipca 2023 r. znak sprawy SPS-WP.020.191.2.2023 kierującego do konsultacji komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/300/140/PP/2023

Pobierz