Okrągły stół Konfederacji Lewiatan – jak mądrze inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną
30 czerwca 2021

Okrągły stół Konfederacji Lewiatan – jak mądrze inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną

Najbliższe miesiące rozstrzygną o kształcie dwóch, mających fundamentalne znaczenie dla rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, programów z udziałem funduszy unijnych –  Krajowego Plan Odbudowy oraz Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Zapewnienie, by wdrożenie środków z nowej perspektywy w największym stopniu zaspokoiło potrzeby konsumentów, ale również zapewniło przedsiębiorcom (beneficjentom tych środków) optymalne warunki udziału w nowych przedsięwzięciach, wymaga odpowiednich przygotowań.

 

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, Konfederacja Lewiatan zorganizowała spotkanie w formule okrągłego stołu, gromadząc przy jednym stole osoby mające kluczowe znaczenie w obszarze projektowania nowej perspektywy finansowej oraz przedstawicieli rynku operatorskiego w Polsce.

Stronę administracji publicznej reprezentowali:

  • Marcin Łukasiewcz, Naczelnik Wydziału Inwestycji I w Departamencie Telekomunikacji w Kancelaria prezesa Rady Ministrów;
  • dr. Inż. Jacek Oko, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
  • Rafał Sukiennik , Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej;
  • Wojciech Szajnar, Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Stronę biznesową reprezentowali:

  • Cezary Albrecht, Chief Legal Officer,T-Mobile Polska;
  • Marta Brzoza, Dyrektor Współpracy Regulacyjnej, Orange Polska;
  • Robert Redeleanu, CEO, UPC Polska;
  • Jacek Wiśniewski, CEO, Nexera;
  • Małgorzata Zakrzewska, Chief Corporate Communications, PLAY.

 

 

Dyskusja zorganizowana przez Konfederację Lewiatan służyła wymianie poglądów między administracją publiczną a biznesem w zakresie dotyczącym nowych zasad wykorzystania kolejnej dużej transzy publicznych środków na budowę sieci światłowodowych. Spora część spotkania została poświęcona analizie wniosków z wdrażania projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Dyrektorzy Sukiennik i Szajnar podkreślili w swych wypowiedziach, że proces realizacji inwestycji w obecnej perspektywie się sprawdził, choć wymaga pewnych korekt.

Operatorzy telekomunikacyjni z kolei podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, zwracając uwagę na potrzebę wprowadzania wszelkich uproszczeń w procesie inwestycyjnym, potrzebę kontynuowania dialogu biznesu z administracją oraz zmianie priorytetów (mniejsze skupienie na budowaniu, a większe na odbiorze i rozwoju usług dla klientów).

Odnosząc się do obecnej perspektywy finansowej, p. Prezes UKE wskazał, że „dostęp szerokopasmowy należy rozumieć jako bezpieczeństwo socjalne i edukacyjne i przewagę gospodarczą”. Za istotne wyzwanie uznał uproszczenie przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego oraz kwestię typowania „białych plam” (nie tylko w znaczeniu fizycznego elementu budowy, ale również mechanizmu popytowego). Ze strony administracji padły słowa na temat potrzeby rozpoczęcia procesu inwestycyjnego (szybkie rozpoczęcie konkursów), włączenia w proces konsultacji bardziej niż dotychczas samorządów czy usprawnienia procesu rozliczania projektów. Za wyzwanie uznano znalezienie optymalnej metody na pokrycie najtrudniejszych miejsc i zapewnienie opłacalności takiej inwestycji oraz zmiany w definiowaniu obszarów i wymogów inwestycji.

Rynek zaapelował o jasne wytyczenie wskaźników efektywności projektów (KPI), zapewnienie konkurencyjnego dostępu do sieci, większą elastyczność przepisów i procedur konkursowych, w tym w ułatwienia w zapewnieniu dostępu klientów do nowoczesnej i wydajnej sieci światłowodowej.

Spotkanie w KL dało początek dyskusji na temat właściwego ustalenia standardów i priorytetów dotyczących projektów stymulujących rozwój rynku telekomunikacyjnego. Z inicjatywy Prezesa UKE i przy aprobacie rynku KL będzie kontynuować dialog dot. nowej perspektywy finansowej jeszcze tej jesieni.

 

Konfederacja Lewiatan