Opinia do projektu ustawy zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
06 października 2020

Opinia do projektu ustawy zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Cyfryzacji do konsultacji w sprawie projektu ustawy
o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (projekt z dnia 7 września 2020 r.), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do przedłożonego projektu.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/467/334/AM/2020