Opinia w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących
13 maja 2020

Opinia w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 maja 2020 r. znak PT7.8100.1.2020.CNQW.384, kierujące do konsultacji społecznych projekt z dnia 23 kwietnia 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/247/172/758/PP/2020