Organizacja czasu pracy – uwagi Lewiatana do sprawozdania z praktycznego wdrożenia dyrektywy
01 września 2021

Organizacja czasu pracy – uwagi Lewiatana do sprawozdania z praktycznego wdrożenia dyrektywy

W nawiązaniu do opracowywanego krajowego sprawozdania z praktycznego wdrożenia dyrektywy 2003/88/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do wybranych punktów sprawozdania.

Konfederacja Lewiatan, KL/329/RL/2021

Pobierz