Oświadczenie BusinessEurope w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę
01 marca 2022

Oświadczenie BusinessEurope w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę

fot. European Union, 2020
  • Biznes europejski zdecydowanie potępia trwającą obecnie inwazję Rosji na Ukrainę. Jest to jawne pogwałcenie zasad międzynarodowych i stanowi realne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie i poza nią.
  • Jesteśmy myślami z narodem ukraińskim w tych trudnych chwilach i wyrażamy głęboki żal z powodu wszystkich ofiar śmiertelnych tej inwazji. Europa musi teraz pokazać swoje silne i skuteczne zaangażowanie w obronę prawa międzynarodowego oraz wsparcie dla Ukrainy i jej obywateli, z którymi UE łączą silne więzi handlowe i inwestycyjne dzięki układowi o stowarzyszeniu.
  • Rozumiemy, że UE reagując na inwazję Rosji na Ukrainę, podejmie teraz dalsze działania nakładając dodatkowe sankcje gospodarcze. Aby sankcje te były skuteczne, powinny być dobrze ukierunkowane, jak najbardziej jednoznaczne i dobrze skoordynowane z odpowiednimi partnerami, w szczególności z USA, także w zakresie ich wdrażania. Biznes nie działa w próżni i będzie wspierał środki uznane przez instytucje UE za konieczne. Jednak ciężar poniosą przedsiębiorstwa europejskie, w tym firmy prowadzące działalność handlową i operacyjną w Rosji. W tym kontekście, aby złagodzić dla nich odczuwalne skutki sankcji, konieczne będą wcześniejsze wytyczne i szczegółowe informacje na temat sankcji gospodarczych wraz z przyjęciem środków wspierających.
  • Wzywamy również władze UE i państwa członkowskie do ochrony obywateli UE i firm działających w Ukrainie, Rosji i Białorusi.
  • Przypominamy, że europejski rynek energii już teraz boryka się z bezprecedensowym wzrostem cen, a obecny kryzys pogłębi i tak już daleko idące negatywne konsekwencje dla europejskich przedsiębiorstw i konsumentów. Dlatego UE musi zwiększyć swoją gotowość na wypadek wystąpienia zakłóceń, poprzez zwiększenie wspólnych wysiłków na rzecz zabezpieczenia alternatywnych źródeł dostaw energii, a także kluczowych surowców i komponentów.
  • W przyszłości UE będzie musiała ocenić ogólny wpływ tego kryzysu na pokój w Europie, bezpieczeństwo i stabilność gospodarczą Europy, wyciągając wszystkie niezbędne wnioski polityczne i gospodarcze.