Oświadczenie Jacka Krawczyka, członka EKES
15 lipca 2020

Oświadczenie Jacka Krawczyka, członka EKES

Oświadczenie Jacka Krawczyka, członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, przewodniczącego Grupy Pracodawców, kandydata Grupy na Przewodniczącego Komitetu w następnej kadencji, wiceprezydenta Konfederacji Lewiatan

Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny, podczas dzisiejszej sesji plenarnej, zgodził się na uchylenie mojego immunitetu, w związku z rozpoczęciem postępowania w brukselskim sądzie, które ma wyjaśnić zgłoszone przez prokuraturę na podstawie raportu OLAF oskarżenia o domniemane przypadki stosowania przeze mnie mobbingu psychologicznego wobec pracowników i członka Komitetu w latach 2013-2018.

To dobra i oczekiwana decyzja, na którą wyraziłem zgodę w piśmie skierowanym na ręce Prezydenta EKES. Dotychczas postępowania wyjaśniające OLAF-u i Komitetu były prowadzone w sposób nietransparentny, naruszający moje prawo do obrony i zasadę domniemania niewinności.

Liczę, że postępowanie sądowe pozwoli na oczyszczenie mnie z zarzutów, a jednocześnie zakwestionuje dotychczasowy zastosowany wobec mnie tryb działania.

Jacek Krawczyk

Warszawa, 15 lipca 2020 r.

Konfederacja Lewiatan