Oświadczenie Rady Przedsiębiorczości oraz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej z okazji Święta Niepodległości Ukrainy
23 sierpnia 2023

Oświadczenie Rady Przedsiębiorczości oraz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej z okazji Święta Niepodległości Ukrainy

Już po raz drugi Święto Niepodległości Ukrainy obchodzimy w warunkach wojennych. Rada Przedsiębiorczości oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza przekazują ukraińskim partnerom wyrazy solidarności i życzenia Zwycięstwa. Dzięki Waszej ofierze, heroicznej walce i sile, którą podziwia cały świat, Ukraina jest niepodległa.

Łączymy się w bólu po stracie bliskich, Obrończyń i Obrońców Ukrainy. Deklarujemy dalsze wsparcie humanitarne i gospodarcze.

Wierzymy, że z udziałem demokratycznej, międzynarodowej społeczności Ukrainki i Ukraińcy odbudują swoją ojczyznę z wojennych zniszczeń. Polscy przedsiębiorcy i pracodawcy włączą się w tę pracę, której celem jest odbudowanie Ukrainy – nowoczesnego państwa o silnej pozycji w Europie.

Nasze doświadczenie w prowadzeniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej, wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw, partnerstwie publiczno-prywatnym jest do Waszej dyspozycji.

Wierzymy, że zmiany w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych zachęcą polskich przedsiębiorców do jeszcze większej aktywności w Ukrainie.

Pojawiające się w polsko-ukraińskich relacjach gospodarczych napięcia i protekcjonistyczne zachowania nie służą żadnej ze stron. Apelujemy o pragmatyczne podejście, uwzględniające standardy rynkowe i europejskie oraz sytuację gospodarczą Ukrainy, którą zmuszono do prowadzenia wojny obronnej.

Jednocześnie w imieniu społeczności polskich przedsiębiorców i pracodawców zwracamy się do ukraińskich partnerów o wzmocnienie rządów prawa i kontynuację walki z korupcją.

W 546. dniu wojny – zebrani w siedzibie Pracodawców RP – spotkaliśmy się z naszymi ukraińskimi organizacjami partnerskimi: Ukraińskim Związkiem Przemysłowców i Przedsiębiorców (USPP), Izbą Przemysłowo-Handlową Ukrainy (UCCI), European Business Association (EBA), Ukraińskim Związkiem Producentów Materiałów Budowlanych, Międzystanową Gildią Konsultantów Inżynierów oraz Związkiem Miast Ukraińskich.

Drodzy Przyjaciele, doceniamy Waszą pracę dla utrzymania przedsiębiorczości w Ukrainie – wiemy, że ta wojna toczy się na polach bitew i na polu gospodarczym.

Cлава Україні!

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Konfederacja Lewiatan