OZE – uwagi lewiatana do nowelizacji ustawy
01 września 2021

OZE – uwagi lewiatana do nowelizacji ustawy

W związku z uchwaloną przez Sejm RP w dniu 11 sierpnia 2021 r. i przekazaną do Senatu RP ustawą o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 1129, 1424, druk senacki nr 486 (dalej: ustawy o OZE), wnosimy o rozważenie podczas prac Komisji następujących zmian z uchwalonej ustawie.

Konfederacja Lewiatan, KL/330/DZS/2021

Pobierz