OZE – uwagi Lewiatana dot. nowelizacji ustawy
03 września 2021

OZE – uwagi Lewiatana dot. nowelizacji ustawy

W związku z uchwaloną przez Sejm RP w dniu 11 sierpni a 2021 r. i przekazaną do Senatu RP ustawą o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 1129, 1424, druk senacki nr 486 (dalej: ustawy o OZE), w imieniu Konfederacji Lewiatan przedstawiamy propozycje zmian z uchwalonej ustawie, które zostały przekazane do Senatu RP.

Konfederacja Lewiatan, KL/331/DZS/2021

Pobierz