Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy – pismo Lewiatana
16 listopada 2023

Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy – pismo Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 9 października 2023 r. znak sprawy DAG4.8100.3.2023 kierującego do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (nr 799 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów), Konfederacja Lewiatan popiera proponowane zmiany i nie zgłasza uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia.

KL/422/197/PP/2023

Pobierz