Pakiet „Impuls energii dla Polski” przyspieszy wzrost gospodarczy i pomoże osiągnąć cele unijnej polityki klimatycznej
12 maja 2020

Pakiet „Impuls energii dla Polski” przyspieszy wzrost gospodarczy i pomoże osiągnąć cele unijnej polityki klimatycznej

• Forum Energii i Konfederacja Lewiatan przygotowali pakiet rozwiązań dla gospodarki „Impuls energii dla Polski”, którego celem jest zmobilizowanie dostępnych środków publicznych i prywatnych na energetyczną modernizację kraju.
• Realizacja pakietu pozwoliłaby przyspieszyć wzrost gospodarczy i poprawić międzynarodową konkurencyjność polskiej gospodarki.
• Pomogłaby również zrealizować cele unijne w zakresie polityki klimatycznej w takich sektorach jak: energetyka, ciepłownictwo, transport i budownictwo.

Impuls energii dla Polski” – kliknij TUTAJ aby pobrać pełną treść

Impuls energii dla Polski” – kliknij TUTAJ aby pobrać wersję angielską

Zadaniem pakietu jest wskazanie, że zmobilizowanie dostępnych środków publicznych i prywatnych na energetyczną modernizację kraju może pobudzić inwestycje o łącznej wartości ponad 580 mld zł, co przełoży się na powstanie 240 tys. nowych miejsc pracy.

– Pakiet „Impuls energii dla Polski” jest odpowiedzią na wyzwania związane z ambitną polityką klimatyczną UE oraz wdrażaniem w naszym kraju Europejskiego Zielonego Ładu, w czasie wychodzenia z recesji spowodowanej COVID-19. Ten kompleksowy pakiet wspierający transformację gospodarczą w kierunku niskoemisyjnym pomoże wdrożyć cele unijne w zakresie polityki klimatycznej w sektorach: energetyki, ciepłownictwa, transportu i budownictwa. Wskazuje on zarówno strategiczne działania w obszarze krajowej transformacji energetycznej oraz konieczność pilnej mobilizacji dostępnych środków publicznych oraz prywatnych. Są to zarówno przedsięwzięcia wymagające natychmiastowego wsparcia związane m.in. z termomodernizacją budynków, czystym i niskoemisyjnym ciepłem, rozwojem energetyki rozproszonej, sieci dystrybucyjnych (inteligentnych) i przesyłowych oraz niskoemisyjnym transportem. Ale również obszary do podjęcia długofalowych działań, które należy zainicjować już dzisiaj, by zmobilizować przyszłe środki finansowe. Są to m.in. morska energetyka wiatrowa, efektywność energetyczna w przemyśle i usługach czy rozwój niskoemisyjnych technologii przyszłości – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Impuls energii dla Polski” uruchomi inwestycje o łącznej wartości ponad 580 mld zł, na które złożą się środki publiczne krajowe i europejskie oraz środki prywatne. To mobilizacja pieniędzy na większą skalę niż polska Polityka Spójności 2014-2020 i nieporównywalnie więcej od planowanych lub realizowanych przez rząd projektów inwestycyjnych, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy Program Budowy Dróg Krajowych.

– Transformacja energetyczna w dłuższej perspektywie poprawi międzynarodową konkurencyjność polskiej gospodarki. Firmom pomoże produkować taniej, a konsumentom pozostawi więcej w kieszeniach. W dłuższym horyzoncie, transformacja energetyczna daje szansę na zajęcie tworzących się nisz o dużym potencjale rozwoju. Dodatkowo, dzięki tendencjom deglobalizacyjnym Polska ma okazję przesunąć się w łańcuchach dostaw w stronę bardziej zaawansowanych technologicznie i dochodowych etapów. To pociągnie za sobą zmianę struktury zatrudnienia w stronę zadań lepiej wynagradzanych. A to wszystko dzięki mobilizacji dostępnych dla Polski środków publicznych – dodaje Sonia Buchholtz, ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan