Pakiet osłonowy dla biznesu powinien być poddany konsultacjom
13 marca 2020

Pakiet osłonowy dla biznesu powinien być poddany konsultacjom

Przedsiębiorcy doceniają szybką reakcję rządu na zagrożenie związane z rozprzestrzenieniem się epidemii koronawirusa i zapowiedź uruchomienia pakietu osłonowego dla biznesu. Konfederacja Lewiatan oczekuje, że w przypadku zapowiedzianej specustawy wprowadzającej działania osłonowe dla przedsiębiorstw i miejsc pracy, zostaną przeprowadzone konsultacje z partnerami społecznymi, nawet jeżeli termin na przekazanie opinii miałby być nadzwyczajnie skrócony.

W liście skierowanym do Jadwigi Emilewicz, minister rozwoju, Konfederacja Lewiatan dziękuje za prowadzony w ostatnich dniach dialog ze środowiskiem pracodawców i przedsiębiorców.

Niedawne prace legislacyjne rządu i prace parlamentarne nad ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, były prowadzone w trybie nadzwyczaj pilnym.
W związku z tym nie przeprowadzono wówczas żadnych konsultacji społecznych.

Jednak wobec zapowiedzianej obecnie specustawy wprowadzającej działania osłonowe dla przedsiębiorstw i miejsc pracy, Lewiatan oczekuje przeprowadzenia konsultacji z partnerami społecznymi, nawet jeżeli termin na przekazanie opinii miałby być nadzwyczajnie skrócony.

Konfederacja Lewiatan jest do tych konsultacji przygotowana i pozostaje w nadzwyczajnej mobilizacji i w bliskim bieżącym kontakcie z szerokim gronem firm członkowskich, które na te regulacje bardzo liczą. Dlatego należy zadbać, żeby tym razem doprowadzić do uchwalenia ustawy, która natychmiast zacznie działać i nie będzie wymagała natychmiastowej nowelizacji.

Konfederacja Lewiatan