Parametry aukcji głównej dla roku dostaw 2029 oraz parametry aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2026 – uwaga Lewiatana
07 czerwca 2024

Parametry aukcji głównej dla roku dostaw 2029 oraz parametry aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2026 – uwaga Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2029 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2026 (nr 1178 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), Konfederacja Lewiatan przesyła uwagę w przedmiotowej sprawie.

KL/315/89/PG/2024

Pobierz pismo