Partnerzy europejscy podpisali umowę w sprawie digitalizacji
25 czerwca 2020

Partnerzy europejscy podpisali umowę w sprawie digitalizacji

• Partnerzy europejscy podpisali ramową umowę w sprawie digitalizacji, która w sposób całościowy odnosi się do problematyki zmiany technologicznej związanej z cyfryzacją środowiska pracy.
• Wśród sygnatariuszy porozumienia są BusinessEurope, którego członkiem jest Konfederacja Lewiatan, a także Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, CEEP i SMEunited.

 

 

Celem podpisanej umowy jest:
– zwiększenie świadomości i lepsze zrozumienie szans i wyzwań w świecie pracy wynikających z transformacji cyfrowej;
– lepsze wykorzystanie możliwości związanych z digitalizacją i radzenie sobie z wyzwaniami, przy jednoczesnym uwzględnieniu istniejących inicjatyw, praktyk i układów zbiorowych;
– zachęcenie do partnerskiego podejścia pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli;
– wspieranie rozwoju podejścia do integracji technologii cyfrowej w świecie pracy zorientowanego na człowieka, aby wspomagać pracowników i zwiększać ich wydajność;

– Cyfrowa transformacja gospodarki stała się faktem, który ma istotne znaczenie dla rynku pracy, warunków pracy i relacji społecznych. Obok oczywistych wyzwań związanych z adaptacją do nowych warunków i ryzykiem dotyczącym wykluczenia cyfrowego, proces digitalizacji może przynieść korzyści zarówno pracownikom, pracodawcom i osobom poszukującym pracy. Stwarza bowiem nowe możliwości zatrudnienia, wzrostu wydajności, poprawę warunków pracy czy nowy sposób organizacji pracy. Pandemia COVID-19 przyspieszyła procesy cyfryzacji w wielu krajach i stała się swoistym testem dla wprowadzenia nowych, cyfrowych rozwiązań – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Dyrektor generalny BusinessEurope Markus J. Beyrer powiedział na temat podpisanego porozumienia:
„Umowa toruje drogę do zgodnej cyfrowej transformacji naszych gospodarek i większej odporności przedsiębiorstw. Znaczenie umowy staje się jasne w czasie, gdy wielu pracowników musi korzystać z technologii cyfrowych, aby pracować na odległość. Inwestowanie w umiejętności cyfrowe jest szczególnie ważne dla przyszłości Europy. Wdrożenie tego porozumienia na szczeblu państw należy teraz do krajowych partnerów społecznych. Komisja Europejska powinna szanować autonomię partnerów społecznych UE”.

Treść umowy jest dostępna tutaj.

Konfederacja Lewiatan