Partnerzy społeczni apelują o wzmocnienie dialogu społecznego w KPO
30 kwietnia 2021

Partnerzy społeczni apelują o wzmocnienie dialogu społecznego w KPO

O włączenie do Krajowego Planu Odbudowy priorytetu „Wzmocnienie dialogu społecznego”, zwrócili się do premiera wszyscy partnerzy społeczni, członkowie Rady Dialogu Społecznego.

 

 

Wspólne oświadczenie partnerów społecznych znajdziesz tutaj

Federacja Przedsiębiorców Polskich, Forum Związków Zawodowych, Konfederacja Lewiatan, NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Pracodawcy RP, BCC, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego, podkreślają, że projekt KPO z lutego 2021 roku w niepełny sposób zaadresował zalecenie RDS w sprawie dialogu społecznego dotyczące zapewnienia skutecznych konsultacji publicznych i zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki, a jednocześnie w KPO nie przewidziano żadnych działań w tym zakresie.

Dialog społeczny powinien być traktowany jako gwarancja doskonalenia systemu zarządzania publicznego, przy wzmocnieniu roli i znaczenia partnerów społecznych, tak jak w większości krajów UE. Reprezentatywne organizacje pracodawców i związków zawodowych wielokrotnie wykazywały jak ważne jest włączenie ich organizacji w debatę o kierunkach rozwoju polityki publicznej oraz w proces stanowienia prawa.

Ostatni rok trudnych doświadczeń związanych z pandemią i łagodzeniem jej społecznych i gospodarczych skutków oraz działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego, był także okresem szczególnego zaangażowania partnerów społecznych. Tym bardziej nowe wyzwania, związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii i inicjowaniem nowych obszarów rozwoju nie mogą odbywać się bez włączenia w ten proces partnerów społecznych, tak na poziomie Rady Dialogu Społecznego, Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, wreszcie wzmocnienia dialogu trójstronnego i autonomicznego związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Liczymy, że decyzja Pana Premiera otworzy przestrzeń i warunki dla szerszego zaangażowania partnerów społecznych w proces odbudowy i projektowania oraz wdrażania nowych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego – napisali partnerzy społeczni.

Konfederacja Lewiatan