Partnerzy społeczni w RDS uzgodnili rozpoczęcie prac nad paktem społecznym
07 maja 2020

Partnerzy społeczni w RDS uzgodnili rozpoczęcie prac nad paktem społecznym

• Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych i OPZZ, członkowie Rady Dialogu Społecznego, chcą przygotować pakt społeczny.
• Będzie on zawierał rozwiązania, które pomogą w walce ze skutkami pandemii koronawirusa.

 

 

– Planujemy rozpoczęcie prac nad paktem społecznym, który będzie zawierał rozwiązania dotyczące polityki społecznej, gospodarczej, związane z ochroną miejsc pracy, prawem pracy, niezbędne dla uporania się przez firmy, pracowników i osoby pozostające bez pracy, ze skutkami pandemii – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek RDS.

Na ostatnim autonomicznym spotkaniu partnerów społecznych reprezentowanych w RDS omówiono bieżącą sytuację w poszczególnych branżach i regionach oraz uzgodniono konieczność oceny funkcjonowania Tarcz antykryzysowych, z udziałem MRPiPS, PIP i WRDS. Obecnie jednym z kluczowych zadań RDS jest monitorowanie polityk publicznych oraz efektywności pomocy udzielanej firmom i obywatelom. Dotychczas spływające informacje są wycinkowe i nie pozwalają na ocenę działań realizowanych przez rząd i samorządy.

Reprezentanci strony związkowej i pracodawców obecni na spotkaniu uzgodnili, że rozpoczynają prace nad nowelizacją ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Zespołem, który zajmie się tym tematem, z udziałem wszystkich organizacji reprezentowanych w RDS, pokieruje prof. Jacek Męcina.

Konfederacja Lewiatan