PERSPEKTYWA FINANSOWA UE: KONSULTACJE DOKUMENTÓW
29 marca 2021

PERSPEKTYWA FINANSOWA UE: KONSULTACJE DOKUMENTÓW

Zapraszamy do śledzenia prac nad kluczowymi dokumentami dotyczącymi nowej, unijnej perspektywy finansowej 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy. Poniżej prezentujemy projekty skierowane do konsultacji społecznych wraz z aktualną informacją o terminach, w których można zgłaszać uwagi.

Każdorazowo są to odesłania do oficjalnych konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej lub inne właściwie dla danego dokumentu instytucje.

W przypadku, gdy planujemy przygotowanie stanowiska Konfederacji Lewiatan, podajemy także informację o sposobie i terminach zgłaszania uwag przez naszych członków.

 

Na tej stronie znajdą Państwo także stanowiska już wcześniej przygotowane przez Konfederację i przesłane do administracji. Poniższe zestawienie jest aktualizowane.

 

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Ustawa wdrożeniowa 2021-2027)

Projekt ustawy wdrożeniowej skierowany do konsultacji

Uzasadnienie do projektu ustawy

Projekt rozporządzenia do wykazu inwestycji kwalifikujących się do objęcia wsparciem bezzwrotnym

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia

Ocena skutków regulacji dla wykazu inwestycji

 

Uwagi do stanowiska Konfederacji Lewiatan zbierane były do 24 września 2021 r.

Uwagi Konfederacji Lewiatan zgłoszone do projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

Projekt skierowany do konsultacji oraz prognoza oddziaływania na środowisko dla FEnIKS 2021-2027

Uwagi do stanowiska Konfederacji Lewiatan zbierane były do 7 lipca 2021 r.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 18 lipca 2021 r. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rozpoczynamy-konsultacje-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-na-lata-2021-2027-feniks

Uwagi Konfederacji Lewiatan do programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

 

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027

Projekt skierowany do konsultacji oraz załącznik

Uwagi do stanowiska Konfederacji Lewiatan zbierane były do 30 czerwca 2021 r.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 9 lipca 2021 r. Więcej informacji: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/konsultacje-spoleczne-programu/

Uwagi Konfederacji Lewiatan do programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

 

Umowa Partnerstwa 2021-2027

Uwagi do stanowiska Konfederacji zbierane były do 12 lutego 2021 r.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 22 lutego 2021 r.

 

Krajowy Plan Odbudowy

Uwagi do stanowiska Konfederacji zbierane były do 20 marca 2021 r.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 2 kwietnia 2021 r.

 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027

Uwagi do stanowiska Konfederacji zbierane były do 9 kwietnia 2021 r.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 14 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/konsultacje-spoleczne-feng/

 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

Konfederacja Lewiatan nie organizowała konsultacji wewnętrznych tego dokumentu.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 8 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-polski-wschodniej-2021-2027/konsultacje-spoleczne-fe-dla-polski-wschodniej/

 

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027

Konfederacja Lewiatan nie organizowała konsultacji wewnętrznych tego dokumentu.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 19 kwietnia 2021 r. Więcej informacji na stronie: https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/pomoc-techniczna-dla-funduszy-europejskich-na-lata-2021-2027/pomoc-techniczna-konsultacje-spoleczne/

 

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Konfederacja Lewiatan nie organizuje konsultacji wewnętrznych tego dokumentu.

Zbieranie uwag przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyło się 25 maja 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-2021-2027/konsultacje-spoleczne-programu/

 

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027

Uwagi do stanowiska Konfederacji Lewiatan można zgłaszać na adres: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl do 25 sierpnia 2021 r. przy wykorzystaniu formularza .

Konsultacje prowadzone Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej trwają do 27 sierpnia 2021 r. Więcej informacji na stronie:  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/rozpoczynamy-konsultacje-projektu-strategii-komunikacji-fe-2021-2027/