Pierwsze w UE porozumienie między rządem i firmami dotyczące fotowoltaiki
11 września 2020

Pierwsze w UE porozumienie między rządem i firmami dotyczące fotowoltaiki

• Ministerstwo Klimatu i kilkanaście organizacji gospodarczych, w tym Konfederacja Lewiatan, podpisali dzisiaj list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju branży fotowoltaicznej (PV) i zawarcia porozumienia sektorowego.
• Sygnatariusze listu zobowiązują się do podjęcia wspólnych działań mających na celu rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce.
• To pierwsze w Unii Europejskiej porozumienie pomiędzy rządem a firmami dotyczące fotowoltaiki.

Ze strony Ministerstwa Klimatu list intencyjny podpisali minister Michał Kurtyka oraz sekretarz stanu Ireneusz Zyska. W imieniu Konfederacji Lewiatan podpisy złożyli prezydent Maciej Witucki i wiceprezydent Wojciech Graczyk, jednocześnie prezes zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki.

Porozumienie będzie zbliżone charakterem do tzw. inicjatywy „Solar Europe Now”, zrzeszającej 90 europejskich przedsiębiorstw dążących do podjęcia ponadnarodowej współpracy, której skutkiem ma być rozwój europejskich możliwości produkcyjnych komponentów niezbędnych dla fotowoltaiki.

Sygnatariusze listu intencyjnego zobowiązali się do wspólnego opracowania harmonogramu prac nad porozumieniem, organizacji cyklicznych spotkań roboczych w celu uzgodnienia ostatecznych postanowień, współpracy w przygotowaniu raportu dotyczącego przemysłu fotowoltaicznego czy dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie rozwoju i wdrażania technologii produkcji m.in. ogniw i modułów fotowoltaicznych, przy poszanowaniu prawnie chronionej tajemnicy przedsiębiorstw.

Rozwój technologii fotowoltaicznych ma kluczowe znaczenie dla transformacji gospodarki w kierunku zeroemisyjnym. W dokumencie strategicznym Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 wskazano na istotę rozwoju tego źródła wytwarzania energii. Jest on ważny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz dywersyfikacji źródeł energii.

Polska stała się jednym z największych placów budowy OZE w Europie. Wykorzystanie krajowego potencjału sektora PV może przyczynić się nie tylko do budowy nowych, innowacyjnych gałęzi gospodarki, ale również do wzmocnienia konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.

List intencyjny podpisali przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Instytutu Energetyki Odnawialnej, Przemysłowego Panelu PV, Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, Instytutu Jagiellońskiego, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej, Krajowej Izby Klastrów Energii, Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki oraz Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV.

Konfederacja Lewiatan