Pismo dot. pracy zdalnej
29 czerwca 2020

Pismo dot. pracy zdalnej

Istotnym elementem zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, wywołanej tym wirusem, było umożliwienie stosowania w szerszym zakresie pracy zdalnej. Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko wobec obowiązujących przepisów.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/321/230/RL/2020