Pismo dot. szczegółowych danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
17 września 2020

Pismo dot. szczegółowych danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Uwzględniając pytania przekazywane przez firmy członkowskie Konfederacji Lewiatan, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie oraz uwzględnienie w objaśnieniach Ministra Finansów odpowiedzi dotyczącej szczegółowych danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/430/308/PP/2020