Pismo dot. treści ust. 4a art. 9c projektu ustawy prawo energetyczne
13 listopada 2020

Pismo dot. treści ust. 4a art. 9c projektu ustawy prawo energetyczne

Przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu ustawy prawo energetyczne.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/533/369/DZS/2020