Pismo dotyczące wdrożenia rozwiązań skutkujących odroczeniem nowych wymagań w obszarze homologacji typu w Polsce
21 sierpnia 2020

Pismo dotyczące wdrożenia rozwiązań skutkujących odroczeniem nowych wymagań w obszarze homologacji typu w Polsce

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 lipca znak sprawy DTD-4.440.155.2020.MK., dotyczące wejścia w życie norm emisji spalin EURO 6d, apelujemy za o jak najpilniejsze wdrożenie rozwiązań skutkujących odroczeniem nowych wymagań w obszarze homologacji typu w Polsce.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/386/272/MW/2020