Pismo Konfederacji Lewiatan dotyczące wyjaśnienia „CUK-1: wypełnianie pól w części dotyczącej zestawienia faktur”
25 marca 2021

Pismo Konfederacji Lewiatan dotyczące wyjaśnienia „CUK-1: wypełnianie pól w części dotyczącej zestawienia faktur”

W związku z wyjaśnieniem „CUK-1: wypełnianie pól w części dotyczącej zestawienia faktur” z dnia 3 marca br. umieszczonym na portalu podatki.gov.pl, pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że przedmiotowe wyjaśnienie będzie prowadzić do nieuzasadnionych kosztów po stronie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w związku z obowiązkiem podawania danych faktur zakupu.

Konfederacja Lewiatan, KL/136/99/KO/2021

Pobierz