Pismo w sprawie białych certyfikatów
09 lipca 2020

Pismo w sprawie białych certyfikatów

Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o ponowną analizę funkcjonowania i ewentualną korektę systemu wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną opartego na świadectwach pochodzenia efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatach.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/327/237/DZS/2020