Pismo w sprawie standardu organizacyjnego laboratorium COVID
13 maja 2020

Pismo w sprawie standardu organizacyjnego laboratorium COVID

W nawiązaniu do konsultacji roboczych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego laboratorium COVID, zwracam się z uprzejmą prośbą przyjęcia propozycji poprawek Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/246/171/AG/2020