Plan dla Chorób Rzadkich – uwagi Lewiatana do projektu
24 maja 2021

Plan dla Chorób Rzadkich – uwagi Lewiatana do projektu

W związku z konsultacjami Planu dla Chorób Rzadkich, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi do projektu. Dokument oceniamy pozytywnie w zakresie poprawy dostępu do procesu diagnostycznego i terapeutycznego dla świadczeniobiorców cierpiących na choroby rzadkie, a także zapewnienia dostępu do wysokiej jakości innowacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Konfederacja Lewiatan, KL/214/157/KO/2021

Pobierz