Plan Odbudowy, ale też prawdziwych reform
26 lutego 2021

Plan Odbudowy, ale też prawdziwych reform

• Rząd przedstawi dzisiaj Krajowy Planu Odbudowy, czyli listę planowanych inwestycji, które mają pomóc w odbudowaniu kondycji gospodarki po pandemii.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan najważniejsze, aby zawierał on również programem reform, a nie tylko listę potencjalnych projektów.
• Fundusze powinny być przeznaczone przede wszystkim na zieloną i cyfrową transformację i skierowane do przedsiębiorców.

By pomóc krajom unijnym podnieść się z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, Unia Europejska przygotowała Fundusz Odbudowy o wartości 750 mld euro. Polska może dostać nawet 57,3 mld euro, z czego 34,2 mld euro w formie pożyczek i 23,1 mld euro w formie grantów.

– Mimo, że w drugiej połowie 2020 roku uczestniczyliśmy w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy negatywnie oceniamy cały proces konsultacji. Nadal nie wiemy jak zbudowany jest dokument, na ile odzwierciedla efekty prac w grupach roboczych, na ile daje odpowiedź na obawy i ryzyka przez nas identyfikowane. Obecnie mamy już bardzo mało czasu na autentyczne konsultacje. Ogłoszony dzisiaj dokument może stanowić na tym etapie zamkniętą całość, trudną do modyfikacji – mówi Marzena Chmielewska, dyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Postulaty Konfederacji Lewiatan zgłoszone przed zaprezentowaniem KPO:
– fundusze powinny być przeznaczone przede wszystkim na zieloną i cyfrową transformację gospodarki,
– plan powinien zawierać propozycje reform wypracowane z udziałem przedsiębiorców,
– wsparcie finansowe w ramach KPO należy skierować głównie do przedsiębiorców,
– wybór projektów do dofinasowania musi być przejrzysty, a kryteria oceny i uzasadnienie wyboru publicznie dostępne.

Krajowy Plan Odbudowy to ogromna szansa dla Polski na transformację energetyczną, cyfryzację, na wyjście z kryzysu, na zbudowanie przewag konkurencyjnych polskich firm. Powinien on służyć poprawie jakości życia Polaków i zbudowaniu solidnych fundamentów dla przyszłego rozwoju. Poprzez wsparcie cyfrowej i proekologicznej transformacji może wzmocnić gospodarkę. Tak się stanie jeśli będzie programem prawdziwych reform.

– Obawiamy się wykorzystania funduszy do wsparcia niskiej jakości projektów, które powstają ponad głowami społeczeństwa. Naszym zdaniem ocena projektów musi być oparta o jasne zasady. Istotne jest, aby teraz w konsultacjach wzięli udział eksperci, strona społeczna, organizacje pracodawców i organizacje pozarządowe – dodaje Marzena Chmielewska.

Aż 37% wydatków z Funduszu Odbudowy ma być przeznaczona na projekty dotyczące klimatu. Dlatego Konfederacji Lewiatan proponuje, aby ocena programów wsparcia w ramach KPO uwzględniała m.in. cele Europejskiego Zielonego Ładu. Programy wsparcia powinny w sposób kompleksowy akcentować potrzebę budowania gospodarki niskoemisyjnej i uwzględniać pomoc dla inwestycji m.in. w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i inne.

Konfederacja Lewiatan znalazła się wśród kilkunastu sygnatariuszy listu do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym apelują oni, aby Krajowy Plan Odbudowy tworzył podstawy konkurencyjności polskiej gospodarki i uwzględniał udział w konsultacjach wszystkich interesariuszy.

Konfederacja Lewiatan