Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – stanowisko Lewiatana
12 kwietnia 2023

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – stanowisko Lewiatana

W nawiązaniu do rozpatrywanego dnia 11 kwietnia 2023 r. przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369) Konfederacja Lewiatan przesyła stanowisko.

KL/144/58/PG/2023

Pobierz stanowisko